Article Text

PDF

The 22nd Great Wall International Congress of Cardiology

Statistics from Altmetric.com

Honorary Chairmen

C. Richard Conti(USA)

BA Denian(CN)

CHEN Haozhu(CN)

FANG Qi(CN)

GAO Runlin(CN)

WANG Fangzheng(CN)

WANG Shiwen(CN)

WANG Jing(CN)

Congress Chairmen

HU Dayi(CN)

Chairman of Joint Meetings

Michel Komajda(FR)

Gordon Frank Tomaselli(USA)

Sidney C. Smith(USA)

Juan Carlos Kaski(UK)

Georg Alexander Ertl(DE)

Ralph G. Brindis(USA)

Akira Matsumori(JP)

Michael C.L. Lim(SG)

Scientific Committee Chairmen

MA Changsheng(CN)

Win-Kuang Shen(USA)

FANG Quan(CN)

GE Junbo(CN)

GUO Jihong(CN)

HAN Yaling(CN)

LIN Shuguang(CN)

WU Shulin(CN)

YANG Yanzong(CN)

YANG Yuejin(CN)

ZHANG Yun(CN)

Organizing Committee Chairmen

HUO Yong(CN)

Thach Nguyen

Shigeru Saito

CHEN Jiyan(CN)

FANF Weiyi(CN)

LEI Han(CN)

LIU Meilin(CN)

WANG Lemin(CN)

WANG Shan(CN)

YANG Xinchun(CN)

Secretary General

YIN Rongxiu(CN)

CHEN Yundai(CN)

NIE Shaoping(CN)

XU Bo(CN)

YAN Hongbing(CN)

YU Bo(CN)

ZHOU Yujie(CN)

Chinese Abstract Reviewers

CHEN Yundai(CN)

DANG Qun(CN)

DING Yanming(CN)

DONG Jianzeng(CN)

DOU Kefei(CN)

DU Xin(CN)

FAN Yan(CN)

FANG Quan(CN)

FANG Weiyi(CN)

FU Yan(CN)

FU Xianghua(CN)

GAI Luyue(CN)

GAO Runlin(CN)

GAO Wei(CN)

GUO Yifang(CN)

HANG Yaling(CN)

HE Ben(CN)

HE Zuoxiang(CN)

HONG Kui(CN)

HUANG Jing(CN)

HUANG Jun(CN)

HUANG Lan(CN)

HUANG Zhenwen(CN)

HUI Rutai(CN)

JIAO Hongmei(CN)

JING Zhicheng(CN)

KONG Wei(CN)

LI Cuilan(CN)

LI Guangping(CN)

LI Hongwei(CN)

LI Jianjun(CN)

LI Jianping(CN)

LI Nanfang(CN)

LI Ruijie(CN)

LI Weimin(CN)

LI Yigang(CN)

LI Yong(CN)

LI Shuguang(CN)

LIU Meiyan(CN)

LIU Xingpeng(CN)

LUO Leiming(CN)

MA Aiqun(CN)

MA Changsheng(CN)

MA Yitong(CN)

NIE Shaoping(CN)

QIAN Juling(CN)

SHEN Weifeng(CN)

SHEN Zhujun(CN)

SONG Zhiyuan(CN)

SUN Yihong(CN)

TANG Chuzhong(CN)

TANG Chaoshu(CN)

WAN Zheng(CN)

WANG Hongyu(CN)

WANG Jianan(CN)

WU Bingxiang(CN)

WU Pingsheng(CN)

XIA Yunlong(CN)

XIE Liangdi(CN)

YAN Shengkai(CN)

YAN Xiaowei(CN)

YAN Hongbing(CN)

YANG Bo(CN)

NG Xinchun(CN)

YANG Yanzong(CN)

YAO Jianmin(CN)

YE Ping(CN)

YU Bo(CN)

YU Zaixin(CN)

YUAN Hong(CN)

ZHAN Siyan(CN)

ZHANG Xiaofei(CN)

ZHANG Youyi(CN)

ZHANG Yun(CN)

ZHANG Zhiwei(CN)

ZHAO Dong(CN)

ZHAO Shihua(CN)

ZHENG Yang(CN)

ZHOU Yujie(CN)

ZHU Tiangang(CN)

ZHU Xianyang(CN)

ZHU Yi(CN)

ZOU Yunzeng(CN)

View Abstract

Request Permissions

If you wish to reuse any or all of this article please use the link below which will take you to the Copyright Clearance Center’s RightsLink service. You will be able to get a quick price and instant permission to reuse the content in many different ways.