Table 4

Complications in study patients (n=44)

Myocardial infarction, n (%)0 (0)
Pericardial tamponade, n (%)1 (2)
Stroke, n (%)1 (2)
Surgical vascular repair, n (%)6 (14)
New permanent pacemaker implantation, n (%)26 (59)