Table 2

Univariate and multivariate analysis for valvular dysfunction in patients with BAV

Variable Aortic regurgitationAortic stenosis
Univariate analysisMultivariate analysisUnivariate analysisMultivariate analysis
Aortic regurgitation
n=201
No aortic regurgitation
n=651
p Value OR 95% CI OR p Value Aortic stenosis
n=184
No aortic stenosis
n=668
p Value OR 95% CI OR p Value
Lower Upper Lower Upper
Age, years 43.2±16.2 48.6±16.9 0.0001 0.994 0.982 1.007 0.382 55.2±15.3 45.2±16.5 0.0001 1.032 1.018 1.046 0.001
Male, n (%) 169 (84.1) 429 (65.9) 0.0001 2.771 1.780 4.313 0.001 128 (69.6) 470 (70.4) 0.785
Hypertension, n (%) 55 (27.4) 205 (31.4) 0.250 1.098 0.701 1.722 0.683 75 (41.2) 185 (28.1) 0.004 0.806 0.521 1.247 0.333
Diabetes mellitus, n (%) 5 (2.4) 39 (6.1) 0.046 0.491 0.180 1.344 0.166 20 (11.1) 24 (4.1) 0.001 1.373 0.684 2.754 0.373
Dyslipidaemia, n (%) 35 (17.4) 150 (23.0) 0.032 0.785 0.483 1.275 0.327 73 (40.1) 112 (17.1) 0.001 1.743 1.134 2.680 0.011
Smoking, n (%) 57 (28.4) 182 (29.0) 0.719 76 (41.3) 163 (24.4) 0.001 1.548 1.064 2.253 0.022
Sigmoids prolapse, n (%) 64 (31.8) 46 (7.1) 0.0001 5.129 3.230 8.145 0.001 12 (6.5) 98 (14.6) 0.003 0.551 0.280 1.085 0.085
Presence of raphe, n (%) 164 (81.6) 480 (74.0) 0.672 166 (90.2) 478 (71.5) 0.0001 2.652 1.483 4.743 0.001
Valve morphotype 0.824 0.015
BAV-RL, n (%) 146 (74.5) 444 (72.4) 117 (63.5) 473 (70.8)
BAV-RN, n (%) 44 (22.4) 151 (24.6) 58 (31.5) 137 (20.5) 2.094 1.390 3.154 0.001
BAV-LN, n (%) 6 (3.1) 18 (2.9) 6 (3.2) 18 (2.6) 1.316 0.470 3.685 0.601
  • BAV, bicuspid aortic valve; LN, left coronary and non-coronary; RN, right coronary and non-coronary; RL, right and left.