Most read articles

Associations of egg consumption with cardiovascular disease in a cohort study of 0.5 million Chinese adults

Chenxi Qin, Jun Lv, Yu Guo, Zheng Bian, Jiahui Si, Ling Yang, Yiping Chen, Yonglin Zhou, Hao Zhang, Jianjun Liu, Junshi Chen, Zhengming Chen, Canqing Yu, Liming Li, on behalf of the China Kadoorie Biobank Collaborative Group, Junshi Chen, Zhengming Chen, Robert Clarke, Rory Collins, Yu Guo, Liming Li, Jun Lv, Richard Peto, Robin Walters, Daniel Avery, Ruth Boxall, Derrick Bennett, Yumei Chang, Yiping Chen, Huaidong Du, Simon Gilbert, Alex Hacker, Mike Hill, Michael Holmes, Andri Iona, Christiana Kartsonaki, Rene Kerosi, Ling Kong, Om Kurmi, Garry Lancaster, Sarah Lewington, Kuang Lin, John Mcdonnell, Iona Millwood, Qunhua Nie, Jayakrishnan Radhakrishnan, Paul Ryder, Sam Sansome, Dan Schmidt, Paul Sherliker, Rajani Sohoni, Becky Stevens, Iain Turnbull, Robin Walters, Jenny Wang, Lin Wang, Neil Wright, Ling Yang, Xiaoming Yang, Zheng Bian, Yu Guo, Xiao Han, Can Hou, Pei Pei, Chao Liu, Biao Jing, Yunlong Tan, Canqing Yu, Zengchang Pang, Ruqin Gao, Shanpeng Li, Shaojie Wang, Yongmei Liu, Ranran Du, Yajing Zang, Liang Cheng, Xiaocao Tian, Hua Zhang, Yaoming Zhai, Feng Ning, Xiaohui Sun, Feifei Li, Silu Lv, Junzheng Wang, Wei Hou, Mingyuan Zeng, Ge Jiang, Xue Zhou, Liqiu Yang, Hui He, Bo Yu, Yanjie Li, Qinai Xu, Quan Kang, Ziyan Guo, Dan Wang, Ximin Hu, Hongmei Wang, Jinyan Chen, Yan Fu, Zhenwang Fu, Xiaohuan Wang, Min Weng, Zhendong Guo, Shukuan Wu, Yilei Li, Huimei Li, Zhifang Fu, Ming Wu, Yonglin Zhou, Jinyi Zhou, Ran Tao, Jie Yang, Jian Su, Fang Liu, Jun Zhang, Yihe Hu, Yan Lu, Liangcai Ma, Aiyu Tang, Shuo Zhang, Jianrong Jin, Jingchao Liu, Zhenzhu Tang, Naying Chen, Ying Huang, Mingqiang Li, Jinhuai Meng, Rong Pan, Qilian Jiang, Jian Lan, Yun Liu, Liuping Wei, Liyuan Zhou, Ningyu Chen Ping wang, Fanwen Meng, Yulu Qin, Sisi Wang, Xianping Wu, Ningmei Zhang, Xiaofang Chen, Weiwei Zhou, Guojin Luo, Jianguo Li, Xiaofang Chen, Xunfu Zhong, Jiaqiu Liu, Qiang Sun, Pengfei Ge, Xiaolan Ren, Caixia Dong, Hui Zhang, Enke Mao, Xiaoping Wang, Tao Wang, Xi Zhang, Ding Zhang, Gang Zhou, Shixian Feng, Liang Chang, Lei Fan, Yulian Gao, Tianyou He, Huarong Sun, Pan He, Chen Hu, Xukui Zhang, Huifang Wu, Pan He, Min Yu, Ruying Hu, Hao Wang, Yijian Qian, Chunmei Wang, Kaixu Xie, Lingli Chen, Yidan Zhang, Dongxia Pan,qijun Gu, Yuelong Huang, Biyun Chen, Li Yin, Huilin Liu, Zhongxi Fu, Qiaohua Xu, Xin Xu, Hao Zhang, Huajun Long, Xianzhi Li, Libo Zhang, Zhe Qiu

10.1136/heartjnl-2017-312651

May 21, 2018

Valve area and the risk of overestimating aortic stenosis

Ana González-Mansilla, Pablo Martinez-Legazpi, Andrea Prieto, Elena Gomá, Pilar Haurigot, Candelas Pérez del Villar, Victor Cuadrado, Antonia Delgado-Montero, Raquel Prieto, Teresa Mombiela, Esther Pérez-David, Elena Rodríguez González, Yolanda Benito, Raquel Yotti, Manuel Pérez-Vallina, Francisco Fernández-Avilés, Javier Bermejo

10.1136/heartjnl-2018-314482

February 16, 2019